Gmina

L SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 28 LUTY 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na L Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 28 lutego 2022 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Osłonowego pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów Gminu Łużna 2022”
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/381/22 Rady Gminy Łużna z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych, dowóz wody, zakupu wody transportem własnym, a także usługi transportowej samochodem ciężarowym.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2022 roku.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie   rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łużna.
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad.