Gmina

Konkurs na grę planszową rozstrzygnięty!

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs na zaprojektowanie gry planszowej, organizowany w ramach zadania pn. „Wychowanie przez czytanie – prowadzenie działań promujących czytelnictwo w gminie Łużna”.

Celem Konkursu było promowanie czytelnictwa, rozwijanie kreatywności, rozwijanie talentu plastycznego wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łużna. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej o tematyce opartej na poznanych dotychczas lekturach szkolnych.

Do udziału w konkursie zgłoszono 5 prac. Komisja w składzie: Małgorzata Tarsa – nauczyciel j. polskiego, Henryk Waląg – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, Mirosław Rząca – Kierownik Biblioteki Publicznej w Łużnej oraz grupa dzieci – uczestników warsztatów plastyczno – literackich, jako głos pomocniczy postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii I – klasy od I do IV włącznie,

I miejsce i nagrodę otrzymał Maciej Abram, za grę pt. „Przysmak Metki”.

II miejsce i nagrodę otrzymał Michał Janusz, za grę pt. „Tabliczkowy pociąg”.

III miejsce i nagrodę otrzymała: Joanna Janusz, za grę pt. „Zagadkowy lot”.

IV miejsce i nagrodę otrzymał: Franciszek Jałowiec za grę pt. „Wędrujące Pingwinki”.

W kategoria II – klasy od V do VIII pierwszej nagrody nie przyznano natomiast II miejsce i nagrodę otrzymała Oliwia Wiszka za grę pt. „Wyścig o maliny”.

Organizatorzy pragną podkreślić ogromną pomysłowość oraz różnorodność zastosowanych technik wykonania plansz i pionków, czytelność instrukcji, a także staranność wykonanych gier.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym konkursie oraz zachęcamy do czynnego udziału w konkursie w następnych latach.

O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.