Gmina

Komunikat ws. III raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Łużna przypomina Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy, że 30 września 2022 r. (piątek) mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.