Gmina

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GORLICACH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach w związku z migracją ptaków dzikich oraz wystąpieniem wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy w Polsce w tym w województwie małopolskim i realnym zagrożeniem chorobą przypomina o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób zwłaszcza poprzez:

  • Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków.
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • Należy zapewnić szczelność ogrodzeń, stosować dezynfekcję obuwia oraz kół pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa, stosować zakaz wstępu osób postronnych do gospodarstwa.
  • Należy stosować szczelność pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób, zwalczać gryzonie oraz zabezpieczyć odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych.
  • Proszę zwrócić również uwagę na systematyczne i skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem i przemieszczaniem zwierzą, paszy, ściółki i obornika.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach o zwiększonej upadkowości drobiu i podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej.

Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach, lek. wet. Marcin Przybycień

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach

.pdf
Pobierz plik