Gmina

KOLEJNE ŚRODKI NA REMONT DRÓG

 

W sobotę, 3 czerwca, w Domu Zdrojowym w Wapiennem odbyła się konferencja prasowa, na której Wiceminister Edward Siarka przekazał gorlickim samorządom promesy z dofinansowaniem na remonty dróg. Środki te zostały przekazane przez Lasy Państwowe na inwestycje, które służą samorządom, mieszkańcom oraz nadleśnictwom. Gmina Łużna otrzymała 150 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Bieśnik-Las (Sikorówka). Całkowita wartość zadania to ok 300 000 tysięcy złotych. Promesę odebrał Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek. Jak podkreślił Wiceminister Edward Siarka, środki te pozwolą na wyremontowanie dróg gminnych, które mają kluczowe znaczenie zarówno dla gospodarki leśnej, jak i turystyki. To doskonały przykład udanej współpracy między Lasami Państwowymi a lokalnymi samorządami, które dążą do rozwoju gospodarczego naszego regionu.