Gmina

JUŻ PŁYWAM 2024

 

W 2024 roku Gmina Łużna po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na realizację programu nauki pływania dla dzieci „Już pływam” w kwocie 19 090, 00 zł ze środków Województwa Małopolskiego.  Wartość całego zadania wynosi 67 100,00 zł. 

Projekt obejmuje naukę pływania dla 75 uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Łużna:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Leśkiewicz w Łużnej;
• Szkoła Podstawowa im. ks. St. Pękali w Szalowej; 
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Łużnej; 
• Szkoła Podstawowa im. W. Potockiego w Woli Łużańskiej; 
• Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego w Mszance; 
• Szkoła Podstawowa w Biesnej. 

Nauka pływania prowadzona jest w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. Każda z pięciu grup uczniów realizuje dziesięć 90-minutowych zajęć na pływalni. 

Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wody – czytamy w uzasadnieniu programu. Pływanie wspomaga także rozwój intelektualny oraz przeciwdziała nadwadze i otyłości.

Celami projektu „Już pływam” są: mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej. Dzięki temu projektowi wiele młodych sportowych talentów otrzyma szansę rozwoju swoich umiejętności.