Gmina

JUBILEUSZ 35 – LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA ANNY LEŚKIEWICZ.

9 czerwca 2022 roku był niezwykłym dniem dla uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz mieszkańców wsi Łużna. Obchodzono jubileusz 35 – lecia nadania szkole imienia Anny Leśkiewicz. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą […]

9 czerwca 2022 roku był niezwykłym dniem dla uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz mieszkańców wsi Łużna. Obchodzono jubileusz 35 – lecia nadania szkole imienia Anny Leśkiewicz.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w jej intencji, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Część artystyczna odbyła się w szkole, na sali gimnastycznej. Była to okazja do przywołania w pamięci osobę Anny Leśkiewicz, która własnym życiem budowała historię naszej wsi. Jej zasługi były ogromne, szczególnie w dziedzinie kultury. Scenariusz akademii został oparty na jej pamiętniku „Tak się toczyło moje życie” oraz na przyśpiewkach, które są spuścizną po Annie Leśkiewicz. Należy wspomnieć, że hymn szkolny, który nosi tytuł „Pogórze, Pogórze..” również jest autorstwa patronki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Joanna Kloze Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z panem Wójtem Gminy Łużna Mariuszem Tarsą, który jest absolwentem szkoły w Łużnej. W swoim wystąpieniu przywołał w pamięci dzień nadania imienia szkole w roku 1987.

Należy nadmienić, że uroczystość poprzedziło szereg różnych działań, propagujących życie i twórczość patronki. Uczniowie wzięli udział w różnych konkursach zaproponowanych przez nauczycieli:

konkurs plastyczny: „Moja szkoła, mój patron szkoły”

w kategorii: „Jedynka” w oczach dziecka

w kategorii: „Portret patronki szkoły – Anny Leśkiewicz”

konkurs wiedzy o życiu i twórczości patronki Anny Leśkiewicz

konkurs literacki na wiersz o patronce Annie Leśkiewicz

 

Ponadto cały miesiąc kwiecień i maj poświęcony był wspomnieniom o patronce. Na godzinach wychowawczych uczniowie czytali jej pamiętnik, poznawali życiorys. Każda klasa z wychowawcą odwiedziła grób na cmentarzu.

Szkoła po dziś dzień bazuje na dorobku artystycznym Anny Leśkiewicz i godnie kontynuuje jej ideały, włączając się w życie społeczne i kulturalne Łużnej.