Gmina

INWESTYCJE W GMINIE ŁUŻNA

Obrazek zastępczy

Aktualnie trwają duże inwestycje na terenie Gminy Łużna, jest to Remont oraz przebudowa budynku Poczty w Łużnej, Przebudowa budynku Ochronki w Szalowej oraz budowa zbiorników na wodę pitną rozpoczynających wodociąg na terenie Mszanki.

 

„Termomodernizacja z zastosowaniem OZE w obiekcie użyteczności publicznej w Łużnej – termomodernizacja budynku Poczty – Łużna 1”.

Umowa została podpisana 6 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Łużna na zadanie polegające na termomodernizacji z zastosowaniem OZE w obiekcie oraz przystosowanie go na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakres zadania wchodzą:

a) Roboty remontowe budynku, przebudowa budynku.

b) Instalacje, roboty wykończeniowe.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Spółka z o.o., a ich wartość opiewa na kwotę 1 777 736,29 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest na IV kwartał 2022 roku.

Aktualnie zostały przebudowane piwnice budynku oraz wykonywana jest rozbiórka podłóg i stropów, które zostaną zastąpione zupełnie nowymi konstrukcjami.


W dniu 6 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Łużna podpisana została umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja budynku „Ochronki” w Szalowej – I etap”  polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola i szkoły muzycznej w sołectwie Szalowa.

W zakres zadania wchodzą:

  1. Roboty rozbiórkowe ( roboty przygotowawcze, dach, posadzki, rozebranie ścianek, rozbiórka schodów ( wewnętrzne i zewnętrzne), demontaż stolarki, wywóz gruzu)
  2. Dobudowa klatki schodowej i uzupełnienia w części istniejącej ( fundamenty, podłoga na gruncie, roboty murowe ( klatka schodowa oraz część istniejąca), roboty żelbetowe, strop WPS, dach)
  3. Stolarka okienna oraz drzwiowa.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Usługowo – Handlowa „WITEX”, a ich wartość opiewa na kwotę 1 092 768,01 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest na III kwartał 2022 roku.

Po przebudowie budynek zmieni się nie do poznania, przedszkolaki dostaną zupełnie nowe sale oraz zaplecza przystosowane do potrzeb najmłodszych.
W znacznym stopniu poprawi się też część którą zajmuje szkoła muzyczna oraz Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego „KAPELA”.

Obiekt zostanie przebudowany całkowicie z zewnątrz – dobudowany zostanie ciąg komunikacyjny oraz nadbudowane będzie piętro a także w środku zmienione oraz rozbudowane i przebudowane będzie każde pomieszczenie.

Przedstawiamy kilka fotek z postępu prac na obiekcie.