Gmina

INFORMACJA – WYDAWANIE NAKAZÓW PŁATNICZYCH NA PODATEK ORAZ ZA ODPADY KOMUNALNE W MIEJSCOWOŚCI MSZANKA

Urząd Gminy w Łużnej informuje, iż nakazy płatnicze na podatek oraz za odpady komunalne będą wydawane w Domu Ludowym w Mszance w dniach:

19 luty 2024 r. ( poniedziałek)

20 luty 2024r. ( wtorek)

21 luty 2024r. ( środa)

W godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Po tym terminie decyzje będą do odbioru w Urzędzie Gminy Łużna w godzinach pracy urzędu.