Gmina

INFORMACJA SOŁTYSA SZALOWEJ W SPRAWIE ODBIORU NAKAZÓW PŁATNICZYCH

Nakazy podatkowe w Szalowej będą wydawane w Biurze Sołtysa w dniach

W Szalowej:

25 luty piątek od 8.00 do 11.00
26 luty sobota od 8.00 do11.00

W Bieśniku
27 luty niedziela od 9.00 do 12.00