Gmina

INFORMACJA NA TEMAT LOKOWANIA UCHODŹCÓW W DOMACH PRYWATNYCH

Wojewoda Małopolski informuje, iż na obecnym etapie podejmowanych działań nie rekomenduje się zapewnienia pobytu w miejscach należących do osób prywatnych. Indywidualne decyzje z przyjęciem osób do takich miejsc, nie będą wiązały się z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz finansowaniem kosztów z tego tytułu z budżetu państwa.

 

Indywidualne decyzje z przyjęciem osób do takich miejsc, nie będą wiązały się z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz finansowaniem kosztów z tego tytułu z budżetu państwa.