Gmina

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWANIA WORKÓW Z ODPADAMI

W związku z pojawiającym się na terenie naszej gminy problemem dotyczącym składowania worków z odpadami przy drogach w terminach innych niż określone harmonogramem ich odbioru informujemy, że sytuacje takie będą traktowane jako zaśmiecanie miejsc publicznych i zostaną skierowane na policję.

 

Przypominamy, że szczegóły gospodarki odpadami na terenie Gminy Łużna znajdują się na stronie internetowej www.luzna.pl w zakładce Czysta Gmina – Odpady komunalne oraz w BIP Gminy Łużna w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.
Zasady segregacji odpadów znajdują się również na workach, które wydawane są przez urząd gminy oraz na ulotkach z harmonogramem odbioru odpadów.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym  za utrzymanie czystości i porządku a w przypadku działalności PSZOK z Zakładem Gospodarki Komunalnej.