Gmina

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU WORKÓW ORAZ KODÓW NA WORKI

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższym czasie Sołtysi będą wydawać worki, kody na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów w 2024 r.

 

Mając na celu ograniczenie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez ograniczenie wydawania worków, które mieszkańcom nie są potrzebne informujemy o zmienionych zasadach wydawania worków:

– każdy kolor worków wydawany będzie oddzielnie (nie będzie gotowych pakietów),

– osoby, które nie będą potrzebować worków np. koloru niebieskiego nie muszą ich odbierać,

– osoby, które nie potrzebują dużej ilości worków np. zielonych mogą otrzymać ilość odpowiednią do potrzeb,

– osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów nie otrzymają worków brązowych.