Gmina

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW

Szanowni Rolnicy,

informujemy, że złożony przez Gminę Łużna wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag otrzymał ocenę pozytywną i został przedłożony Zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oceny.

 

Po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Łużna a NFOŚiGW zostanie podpisana umowa z przedsiębiorcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą i będzie realizował odbiór odpadów z naszej gminy tj.

Dawid Jopek Jopek Recyklig

ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyce

 

Odbiór odbywał się będzie w PSZOK w Woli Łużańskiej w terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni.