Gmina

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że złożony przez Urząd Gminy Łużna wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” uzyskał ocenę pozytywną. Zadanie dofinansowane będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym informujemy, że Urząd Gminy Łużna przy realizacji zadania będzie współpracował z firmą  FOLPAP Marek Czarnecki, ul. Chopina 33, 38-300 Gorlice.

 

Osoby, które w 2021 r. złożyły informację o posiadaniu w swoim gospodarstwie odpadów rolniczych proszone są o ich dostarczenie własnym transportem do PSZOK w Woli Łużańskiej w następujących terminach:

– 24 maja 2022 r.

– 07 czerwca 2022 r.

– 10 czerwca 2022 r.

w godzinach od 11:00 do 17:00.

 

Każdy odpad zostanie zważony a z każdą osobą dostarczającą zostanie podpisany protokół odbioru odpadów.

 

Przypominamy również, że odpady rolnicze nie należą do grupy odpadów komunalnych i nie należy ich wyrzucać do odpadów przekazywanych w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Należy pamiętać, że odpowiednie składowanie oraz późniejsza utylizacja odpadów rolniczych ma ważny wpływ na ochronę środowiska.