Gmina

I WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W LIMANOWEJ

 

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu ppłk Henryk Kiełbasa zaprasza na I Wojskowe Targi Służby i Pracy organizowane w Limanowej w Limanowskim Domu Kultury.

Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, mające na celu szerokie promowanie oferty służby wojskowej i programów edukacyjnych realizowanych przez MON.

Planowana impreza to dwudniowa możliwość spotkania lokalnych mieszkańców z żołnierzami i pracownikami Resortu Obrony Narodowej, ukierunkowana na rozmowy z ochotnikami, krótkie prelekcje na temat poszczególnych form służby wojskowej, prezentację sprzętu wojskowego, pokazy wojskowe.

Osoby odwiedzające targi będą mogły skorzystać z następujących punktów:

– stoiska informacyjne odnośnie poszczególnych form służby, jednostek wojskowych, uczelni wojskowych, wojskowego centrum rekrutacji, innych partnerów,

– dynamiczne pokazy wojskowe – m.in. musztra wojskowa,

– prelekcje na temat poszczególnych form służby wojskowej

– pokaz sprzętu wojskowego – rozmowy z żołnierzami jednostek wojskowych,

– wojskowa grochówka,

– udział w przysiędze wojskowej (18.03.2023 r. – na Rynku w Limanowej),

– szereg atrakcji, które znajdują się w planie imprezy

 

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu targów:

termin: 17 i 18 marca 2023 r. w godz. 09.00 do 18.00,

miejsce: Limanowski Dom Kultury – 34 – 600 Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4,

koordynatorzy przedsięwzięcia z ramienia WCR w Nowym Sączu:

    • mjr Zbigniew Gacek – tel. 261-138-702, kom. 696 094 666
    • por. Daniel Sroka – tel. 261-138-719, kom. 513 531 090