Gmina

I ja to słyszę, i ja tak wierzę… romantyczne przesłanie Adama Mickiewicza na łużańskiej scenie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej dobiegła końca realizacja zadania pn. „I ja to słyszę, i ja tak wierzę… romantyczne przesłanie Adama Mickiewicza na łużańskiej scenie” przeprowadzonego w ramach Programu Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ballady i romanse”.Celem realizacji projektu było upamiętnienie pierwszego wydania „Ballad i romansów” w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza oraz uczczenie roku 2022 jako roku „Romantyzmu polskiego”. Ponadto  podjęte przedsięwzięcia  ożywiły  i pobudziły  kreatywność artystyczną, kulturalną i sceniczną mieszkańców gminy, zarówno poprzez czynny udział w projekcie, jak i poprzez zapoznanie się z  dorobkiem artystycznym  będącym wynikiem prowadzonych działań warsztatowych.   Zajęcia przygotowujące spektakle i warsztaty aktorskie stworzyły możliwość rozwoju zainteresowań scenicznych, przezwyciężania tremy towarzyszącej wystąpieniom przed publicznością, umożliwiły  obcowanie z dziełami poezji polskich romantyków. Poprzez realizację projektu upowszechniona została wiedza o literaturze romantycznej i cechach epoki romantyzmu. Działania podejmowane w ramach projektu wpisały się w ogólnopolskie obchody Roku Romantyzmu Polskiego. Zajęcia projektowe poprzez zróżnicowany wiek uczestników miały także walor integracji międzypokoleniowej. Wszystkie założone  rezultaty projektu zostały w pełni osiągnięte, a każdy z elementów zadania został w całości zrealizowany. W ramach realizacji projektu przygotowano i zrealizowano widowisko wg. scenariusza opracowanego na podstawie utworów pt. „Świtezianka” oraz „Świteź” A. Mickiewicza, ilustrowanego muzyką i tańcem. Z przedstawienie sporządzono  rejestrację  audiowizualną, która następnie została nagrana na płyty CD i udostępniona jako materiał dydaktyczny. Nagranie zostało również zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym pokazie podczas sesji popularnonaukowej pt. „Romantyzm polski”. W ramach realizacji zadania także przeprowadzono warsztaty gry aktorskiej oraz warsztaty choreograficzne.  Dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę  do Krakowa pn. „Śladami romantyzmu”,  zakończoną  udziałem w spektaklu teatralnym pt. „Balladyna” w Teatrze Groteska.  Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny  i grafiki komputerowej na samodzielne zaprojektowanie okładki utworu „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.

Pragniemy tą droga serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za pracę włożoną w jego realizację. Dziękujemy także Ministerstwu Kultury i dziedzictwa narodowego za otrzymane wsparcie finansowe zadania.