Gmina

Harmonogram otwarcia PSZOK w IV kwartale 2022 roku

  Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o terminach otwarcia PSZOK w IV kwartale 2022 roku 05 października (środa) –   od 9:00 do 17:00 07 października (piątek) –   od 9:00 do 17:00 […]

 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o terminach otwarcia PSZOK w IV kwartale 2022 roku

05 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
07 października (piątek) –   od 9:00 do 17:00
12 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
15 października (sobota) – od 7:00 do 13:00
19 października (środa) –   od 9:00 do 17:00
26 października (środa) –   od 9:00 do 17:00

02 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
09 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
16 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
19 listopada (sobota) – od 7:00 do 13:00
23 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00
30 listopada (środa) –   od 9:00 do 17:00

07 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
14 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
17 grudnia (sobota) – od 7:00 do 13:00

 

Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi dostępne są również na stronie www.luzna.pl w zakładce Czysta gmina – odpady komunalne oraz w BIP w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.