Gmina

HARMONOGRAM OTWARCIA PSZOK W II KWARTALE 2022 ROKU

Informujemy o terminach otwarcia PSZOK w II kwartale 2022 roku

01 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

06 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

08 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

13 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

20 kwietnia (środa)  –  od 10:00 do 18:00

22 kwietnia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

27 kwietnia (środa) –   od 10:00 do 18:00

29 kwietnia (piątek) –   od 10:00 do 18:00

 

04 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

06 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

11 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

13 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

18 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

21 maja (sobota) – od 8:00 do 12:00

25 maja (środa) –   od 10:00 do 18:00

27 maja (piątek) –  od 10:00 do 18:00

 

01 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

03 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

08 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

10 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

15 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

18 czerwca (sobota) – od 8:00 do 12:00

22 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00

24 czerwca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

29 czerwca (środa) –   od 10:00 do 18:00