Gmina

GMINA ŁUŻNA Z GRANTEM OD KOMISJI EUROPEJSKIEJ I RADY EUROPY

Cmentarz Wojenny nr 123 Łużna Pustki, historyczne centrum Turaidy na Łotwie oraz średniowieczne malowidła ścienne w regionach Gemer i Malohont na Słowacji – te miejsca i obiekty otrzymały w tym roku dofinansowanie na realizację projektów złożonych w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Radę Europy i Komisję Europejską dla obiektów odznaczonych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Gmina Łużna otrzymała grant w wysokości 14 500 euro z przeznaczeniem m.in. na realizację konferencji dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łużna i Węgier, konkursu interdyscyplinarnego pt. „Różne odcienie przeszłości – w poszukiwaniu wspólnej historii” oraz polsko-węgierskiej wymiany młodzieży. Europa jest domem dla bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, a każde miejsce ma swoją historię do opowiedzenia. Aby to uczcić, stworzono Znak Dziedzictwa Europejskiego, który ma podkreślać znaczenie miejsc dziedzictwa kulturowego, które odegrały znaczącą rolę we wspólnej historii i wartościach Europy. Zaproszone do wzięcia udziału w konkursie grantowym obiekty Znaku Dziedzictwa Europejskiego miały za zadanie opracować propozycję projektów, które umożliwiłyby poszerzenie zakresu ich działania, przy jednoczesnym wniesieniu wkładu w program Europejskich Dni Dziedzictwa. Ze wszystkich złożonych propozycji tylko trzy zakwalifikowały się do dofinansowania – w tym projekt Gminy Łużna.

Przypomnijmy, Znak Dziedzictwa Europejskiego to wyróżnienie przyznawane obiektom kulturalnego dziedzictwa, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej. Cmentarz Wojenny nr 123 Łużna Pustki otrzymał to wyjątkowe wyróżnienie w 2016 roku, jako miejsce pamięci odzwierciedlające idee ekumenizmu i braterstwa, zapewniając jednakowe traktowanie wszystkim poległym, bez względu na ich przynależność religijną lub etniczną. W Polsce odznaczanie otrzymali także: Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska, Konstytucja 3-go Maja, Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz Osiedla Werkbundu (Austria, Czechy, Niemcy, Polska).

For English:

https://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Three-European-Heritage-Label-Supported-by-the-European-Heritage-Days