Gmina

GMINA ŁUŻNA Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej 270781K na odcinku I w km od 0+012 do km 0+244, na odcinku II w km od 0+311 do km 0+813 w miejscowości Szalowa, Gmina Łużna.”

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 734,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, poboczy żwirowych, odwodnienia, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenia dedykowanego.

Kwota dofinansowania: 551 717,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 788 167,94 zł