Gmina

GŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA MSZANKA W SPRAWIE WYDAWANIA KODÓW I WORKÓW NA ŚMIECI NA 2024 ROK

Kody oraz worki na śmieci będą wydawane
w dniach:

08.12.2023 r. (piątek)
9.12.2023 r. (sobota)
W godzinach 9.00 do 13.00