Gmina

FINAŁ 7. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

15 maja rozpocznie się decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć pulę 16 mln złotych.

Głosowanie mieszkańców będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty; 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych. Ostateczne wyniki poznamy najpóźniej 1 października 2024 r. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane.

Głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców Małopolski są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie.

 

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:

  • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl
  • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce
  • Poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego

Wzór karty do głosowania oraz lokalizacje wszystkich punktów do głosowania można znaleźć na stronie bo.malopolska.pl.