POŁOŻENIE

Gmina Łużna położona jest pod względem geograficznym na obszarze Pogórza Karpackiego, zwanego także Pogórzem Środkowo – beskidzkim. Pogórze Karpackie dzieli się na dziewięć mniejszych jednostek geograficznych, na terenie dwóch z nich położona jest gmina Łużna a mianowicie Pogórza Ciężkowickiego i Obniżenia Gorlickiego.

Pogórze Ciężkowickie rozciąga się na południe od Tarnowa i Pilzna, na zachód od doliny rzeki Białej, na wschód od doliny Wisłoki i na północ od linii Bobowa – Szalowa – Zagórzany, stanowiącej granicę Pogórza Ciężkowickiego i Obniżenia Gorlickiego.

Obniżenie Gorlickiego dzieli się z kolei na jeszcze mniejsze jednostki: Kotlinę Libuszy i Obniżenie Łużnej.

Sama Łużna leży w dolinie potoku Łużnianka. Obszar gminy dzięki takiemu położeniu charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą. Mamy tutaj więc i dolinę i wzgórza o łagodnych zboczach.

Gmina opasana jest wzniesieniami – Pustki (446 m n.p.m.) w Łużnej i Zielona Góra (704 m n.p.m.) w Szalowej. Pod względem administracyjnym obszar gminy Łużna wchodzi w skład powiatu gorlickiego województwa małopolskiego, a otaczają go gminy: Grybów (powiat nowosądecki), Bobowa, Moszczenica i Gorlice.