Gmina

DZIEŃ DZIECKA

Tegoroczny Dzień Dziecka w Gminie Łużna upłynął w wyjątkowo radosnej atmosferze i to nie tylko za sprawą płynących zewsząd życzeń, słodkich poczęstunków, rozdawanych wokół dziecięcych uśmiechów, i oddaniu się bez reszty zabawom na świeżym powietrzu, ale także dlatego, iż najmłodsi mieszkańcy Gminy Łużna mogli po raz pierwszy skorzystać z dwóch obiektów powstałych dzięki realizowanym od kilku miesięcy projektom, których łączna wartość to prawie 300 tysięcy złotych.   Operacje pn. „Budowa placu zabaw z obiektami małej architektury”  oraz  „Przebudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Łużna”, na które środki finansowe pozyskały Stowarzyszenia „Lepsze jutro” oraz „Towarzystwo Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej”,  miały na celu budowę nowej oraz poprawę stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łużna i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekty realizowane są w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Co ważne, place zabaw, znajdujące się na nich nowoczesne wyposażenie i obiekty małej architektury są ogólnodostępne,  a Mieszkańcy Gminy Łużna oraz okolicznych miejscowości mogą korzystać z nich nieodpłatnie.  O to, aby place zabaw były gotowe na przyjęcie najmłodszych w tym wyjątkowym dniu zadbali także rodzice dzieci uczęszczających do zespołu Szkolono—Przedszkolnego nr 1 w Łużnej,  za co należą się im szczególne podziękowania.    

W oficjalnym otwarciu inwestycji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Gorlickiego oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Pan Stanisław Kaszyk, Wójt Gminy Łużna Pan Mariusz Tarsa, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej Pani Monika Skrobot, Pan Henryk Waląg reprezentujący Stowarzyszenie „Towarzystwo Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej”,  Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” Pan Przemysław Wszołek, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej oraz podopieczni Samorządowego Żłobka „Zakątek Malucha” w Łużnej.

Zadanie pn. „ Budowa Placu Zabaw z obiektami małej architektury  realizowane przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro” – całkowita wartość inwestycji 149 650,00 zł – kwota dofinansowania: 149 562,00 zł

 

Zadanie pn. „Przebudowa Istniejącego placu zabaw w miejscowości Łużna” realizowane przez TOWARZYSTWO TEATRU, ORKIESTRY I CHÓRU WŁOŚCIAŃSKIEGO W ŁUŻNEJ – całkowita wartość inwestycji 149 500,00 zł – kwota  dofinansowania: 149 396,00 zł.