Gmina

Drzewo od Powiatu dla dobra klimatu

Zapraszamy wszystkich do udziału w kampanii “Drzewo od Powiatu dla dobra klimatu” organizowanej przez Powiat Gorlicki.
W ramach kampanii edukacyjno- informatycznej będzie można dowiedzieć się, jakie negatywne skutki niosą ze sobą zmiany klimatu. Podczas akcji każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł otrzymać bezpłatną sadzonkę jabłoni. ( ilość sztuk ograniczona)
Kampania odbywa się w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ (LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.