Gmina

DOSTĘPNE SZKOŁY W GMINIE ŁUŻNA

W dniu 06.09.2022 roku zakończony został I etap prac  pn. „Dostępne szkoły w Gminie Łużna” – projekt realizowany w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18, które składało się z dwóch zadań:

1) Zadanie 1 – Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łużnej

2) Zadanie 2 – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej.

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

W zakres robót budowlanych dla Zadania 1- Modernizacji  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łużnej wchodziło wdrożenie standardu dostępności dojścia i wejścia do budynku: doświetlenie dojścia do szkoły, remont wiatrołapu i holu głównego, wymiana drzwi z poszerzeniem otworów. Zamontowano nowe poręcze i balustrady przy podjeździe, oraz oznakowano odpowiednio stopnie . Zapewnienie dostępności sal lekcyjnych wiązało się z pomalowaniem 5 sal, poszerzeniem odpowiednio wejścia do nich oraz dostosowanie do odpowiedniej wysokości włączników świateł i  gniazdek. W ramach zapewnienia standardu sali sportowej wyczyszczono i pomalowano 288 m2  parkietu, oraz zamontowano rolety. Zapewniony został kontrast pomiędzy płaszczyzną poziomą oraz pionową w zakresie wdrożenia standardu dostępności stołówki szkolnej, świetlicy  oraz biblioteki szkolnej. Zakupiono i zamontowano również rolety. Wyremontowano i dostosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W zakres robót budowlanych dla Zadania 2 – Modernizacji  Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej wybudowano podjazd i miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, doświetlono dojście do budynku szkoły.  Wymieniono 6,75m2 płytek w wiatrołapie oraz założono nowe poręcze. Oznaczono krawędź pierwszego i ostatniego stopnia, na wysokości 110 cm oraz wykonano montaż nowych balustrad na podjeździe.  Powierzchnia parkietu na sali gimnastycznej została odnowiona poprzez jego czyszczenie i odmalowanie. Powstała  również nowoczesna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość wszystkich robót wyniosła  588 298,30 zł  – 100% dofinansowania

W dalszych etapach projektu zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie do szkół oraz zostaną przeprowadzone specjalistyczne zajęcia dla uczniów.