Gmina

CYFROWA GMINA GRANTY PPGR

Gmina Łużna otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich była nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Łużna, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych).

Gmina Łużna przygotowuje się obecnie do przeprowadzenia procedury zakupowej.

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”