Gmina

„BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA MSZANKA (GMINA ŁUŻNA)”.

17 marca 2022r. zostały podpisane umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego dla zadana: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Mszanka (Gmina Łużna)”. Wykonawcą robót budowlanych został […]

17 marca 2022r. zostały podpisane umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego dla zadana: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Mszanka (Gmina Łużna)”.

 

Wykonawcą robót budowlanych został Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. za kwotę 4 444 899,66 zł brutto.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni P. Andrzej Walczyk (z ramienia firmy iPRA Biuro Usług Projektowych – Izabela Praskowicz) za  kwotę 70 673,91zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wraz z przyłączami do budynków Szkoły i Domu Ludowego w Mszance o łącznej długości 13 150,3 mb, w tym:

a) budowa wodociągowych przewodów rozdzielczych wraz z sięgaczami o łącznej długości 13 133,3 mb. Wykonanie sieci wodociągowej przewidziano z rur polietylenowych warstwowych PE 100 RC SDR 11 (PN16) o średnicach 40 – 200 mm,

b) budowa wodociągowych przewodów rozdzielczych wraz z sięgaczami o łącznej długości 3,0 mb. Wykonanie sieci wodociągowej przewidziano z rur polietylenowych warstwowych PE 100 RC SDR 11 (PN16) o średnicach 63 mm,

c) budowa przyłączy wodociągowych PE100 o średnicy 63 mm do dwóch obiektów użyteczności publicznej o łącznej długości 14,0 mb.

Termin zakończenia całości przedmiotu umowy przypada na 15 listopada 2023 roku.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.