Gmina

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łużna

 

W dniu 14 grudnia 2022 podpisana została umowa z P.P.U.H. „HEAN” spółka z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 23c na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łużna”.

Zadanie realizowane będzie w trzech etapach:

  • Etap I        

-Budowa sieci elektroenergetycznej nN ziemnej oświetlenia oświetlenia drogi gminnej Łużna – Centrum na odcinku od kościoła do drogi powiatowej Łużna – Staszkówka oraz odcinek łączący drogę z cmentarzem komunalnym w Łużnej.

– Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Bystra-Wola Łużańska – Łużna o długości ok. 800m:

w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  • Etap II

– Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 977 na odcinku od istniejącego oświetlenia Łużna – Słomianka do granicy Gminy.

– Budowa sieci oświetlenia wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej 977 w miejscowości Mszanka.

w ciągu 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  • Etap III

– Wymiana opraw sodowych i rtęciowych na nowe wykonane w technologii LED wraz z dogęszczeniem opraw brakujących na terenie Gminy Łużna.

            – Budowa oświetlenia drogi gminnej Mszanka – Kozica IV etap

            w ciągu 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Koszt realizacji inwestycji określono na kwotę 2 698 764,99 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.