ANKIETY

BADANIE ANKIETOWE NA TERENIE GMINY ŁUŻNA

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 19. 01.2022 r. do 11 lutego 2022 roku, na terenie Gminy Łużna realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
 

Uprzejmie prosimy pełnoletnich Mieszkańców Gminy Łużna o wzięcie udziału w badaniu.

Link do ankiety : HTTPS://LUZNAMIESZKANCY.WEBANKIETA.PL/