Gmina

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badana ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych.

 

Link: https://krakow.stat.gov.pl/