ANKIETY

BADANIA ANKIETOWE

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych

Link: https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/