Gmina

BADANIA ANKIETOWE W MAŁOPOLSCE

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2024 roku będzie przeprowadzał liczne badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego. Wszystkie badania ankietowe realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach obsługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/informacja-ogolna/

WZÓR LEGITYMACJI ANKIETERA STATYSTYCZNEGO

.docx
Pobierz plik