Gmina

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej w trosce o prawidłowe działania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łużna, zwraca się z prośbą, do wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacyjnych o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej, która została zaprojektowana tak aby przyjmować ścieki bytowo-gospodarcze z Państwa domów. Z uwagi na fakt coraz częstszego pojawiania się w sieci kanalizacji elementów stałych takich jak mopy, bielizna, podpaski:

Gorąco apelujemy i przypominamy, by do kanalizacji nie wrzucać:

  • artykułów higieny osobistej: nawilżonych chusteczek, podpasek, tamponów, środków higienicznych i materiałów opatrunkowych, które nie rozpuszczają się w wodzie, itp.,
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów,
  • niedopałków papierosów, popiołów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki,
  • materiałów budowlanych, sznurków, mopów,
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich przepustowość

Wszystkie tego typu odpady przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów, przepompowni oraz powodują awarie pomp. Częściowe zapychanie rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory w sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzane przez Państwa ścieki. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zniszczyć urządzenia i zaburzyć prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków.