Gmina

ANKIETA DOTYCZĄCA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŁUŻNA

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łużna

W związku z planowaną zmianą zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych, Urząd Gminy Łużna chciałby poznać Państwa zdanie w przedmiotowym temacie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety zawierającej propozycję częstotliwości odbioru przedmiotowych odpadów.

Ankietę mogą wypełnić osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Łużna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uzupełnioną i podpisaną ankietę należy:

  1. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łużna – pok. 111, I piętro
  2. przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634
  3. przesłać mailowo na adres gmina@luzna.pl

 

Ankiety zbierane będą do dnia 12 maja 2023 r. (decyduje data wpływu na dziennik podawczy urzędu).

 

Ankieta - częstotliwość odbioru odpadów

.doc
Pobierz plik