GMINA ŁUŻNA WYRÓŻNIONA W KONKURSICE „KARPACKA GMINA”

Podczas II Forum Karpackich Gmin, które odbyło się w dniach 24-25 25 września 2015 roku w Sromowcach Niżnych, Wójt Gminy Łużna – Kazimierz Krok otrzymał statuetkę i certyfikat – wyróżnienie Gminy Łużna w konkursie „Karpacka Gmina”.

Celem konkursu było upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat poprzez zaprezentowanie przez gminy, które wzięły udział w konkursie, posiadanych zasobów kulturowych, społecznych
i przyrodniczych.

Ze strony Gminy Łużna, zespół osób przygotował prezentację pod nazwą „Gmina Łużna – Oknem na Karpaty”.

Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Zakliczyna,
w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012-2015 przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wśród finalistów konkursu znalazły się między innymi gminy takie jak: Brenna, Wojaszówka, Mszana Dolna, Zawoja, Ujsoły, Iwkowa, Dukla, Istebna, Zarszyn oraz Raciechowice.