FESTIWAL MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Celem Festiwalu jest przegląd działalności kulturalnej prowadzonej w szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach kultury z terenu gminy Łużna, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań wszelkimi formami działalności kulturalnej, prezentacja ich dorobku artystycznego i możliwość konfrontacji swoich dokonań artystycznych z innymi uczestnikami Festiwalu.

Do udziału zapraszane są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prezentujące dowolny gatunek artystyczny: taniec, przedstawienie teatralne, teatrzyk lalek, recytacja, skecz, kabaret itp. oraz wszelkie formy muzyczne: zespoły wokalne, instrumentalne, soliści instrumentaliści, wokaliści.

Festiwal nie ma formy konkursu. Nie są przyznawane miejsca natomiast wszystkim uczestnikom zostają wręczone dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.
Poziom prezentacji ocenia Komisja Artystyczna. Ocenie podlega dobór repertuaru, jego dostosowanie do wieku wykonawcy, wkład pracy artystycznej i przygotowanie ( scenografia, aranżacja itp.) poziom wykonawczy poszczególnych prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny.