STAWKI OPŁAT ORAZ DEKLARACJE

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 

  • 20 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku braku kompostownika
  • 17 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


 

Nieruchomości niezamieszkałe (budynki będące własnością Gminy Łużna i jednostki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Łużna)

worek lub pojemnik o pojemności 120 litrów – 10 zł

pojemnik o pojemności 1100 litrów – 60 złDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchości niezamieszkałych.