STAWKI OPŁAT ORAZ DEKLARACJE

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Nieruchomości zamieszkałe:

  • 26,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku kompostownika
  • 22,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów

 

Nieruchomości niezamieszkałe ujęte w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi:

  • worek lub pojemnik o pojemności 120 l – 20,00 zł
  • pojemnik o pojemności 1100 l – 183,33 zł

 

Druki do pobrania: