STAWKI OPŁAT ORAZ DEKLARACJE

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Nieruchomości zamieszkałe:

  • 24 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku braku kompostownika
  • 21 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych


Nieruchomości niezamieszkałe (budynki będące własnością Gminy Łużna i jednostki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Łużna)

worek lub pojemnik o pojemności 120 litrów – 20 zł

pojemnik o pojemności 1100 litrów – 183,33 zł


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.