ODPADY KOMUNALNE

Dbajmy o środowisko – segregujmy odpady

Każdy z nas może podjąć działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów.

Wystarczy stosować się do zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia a więc:

  • metale i tworzywa sztuczne,
  • papier,
  • szkło
  • bioodpady.

Informacje dostępne są na stronie: HTTPS://NASZESMIECI.MOS.GOV.PL/

Szczegółowe zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna dostępne są w poszczególnych zakładkach.

Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja odpadów na wpływ na wysokość opłaty z tytułu odbioru i wywozu odpadów w latach następnych.