OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

W latach 2014-2015 Gmina Łużna dwa razy złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś „Jakoś życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach pozyskanych środków wybudowano łącznie 152 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pierwszy etap:

Łużna– 29 szt.

Szalowa – 11 szt.

Wola Łużańska – 11 szt.

Mszanka –11 szt.

Biesna – 22 szt.

Drugi etap:

Łużna– 16 szt.

Szalowa – 24 szt.

Bieśnik – 3 szt.

Wola Łużańska – 7 szt.

Mszanka – 8 szt.

Biesna – 10 szt.

W dalszym ciągu w Urzędzie Gminy Łużna (pok. 203) można składać oświadczenia o chęci budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W chwili kolejnego naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gmina Łużna będzie starać się pozyskać środki na dofinansowanie budowy.