MODERNIZACJA KOTŁOWNI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łużna.

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej działając w porozumieniu z Gminą Łużna złoży wniosek o pozyskanie dofinansowania na realizację działań związanych z modernizacją kotłowni wraz z wymianą pieca.

Modernizacja kotłowni obejmuje:

  • demontaż starego źródła ciepła,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (paliwo stałe, paliwo gazowe, biomasa)
  • zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czwórdrogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy,
  • wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350,00 zł/ 1 kW mocy nowego źródła ciepła, nie więcej niż 8.000,00 zł

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej (jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania) będzie wynosiło:

  • do 6.000,00. zł do instalacji na paliwo gazowe,
  • do 1.000,00 zł do instalacji na paliwo stałe.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów robocizny.

 


 

Zwiększenie dofinansowania na modernizację kotłowni.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informujemy, że w związku z dużym poziomem rezygnacji mieszkańców z udziału w projekcie dot. modernizacji kotłowni, Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł i jednocześnie zróżnicował w zależności od mocy grzewczej kotła, kwoty dofinansowania do nowych urządzeń grzewczych i wynosić one będą odpowiednio:

– 550 zł/kW dla kotła do 10 kW mocy wyznaczonej w ocenie energetycznej,

– 500 zł/kW dla kotła pow. 10 kW do 15 kW wyznaczonej w ocenie energetycznej,

– 450 zł/kW dla kotła pow. 15 kW do 20 kW wyznaczonej w ocenie energetycznej,

– 400 zł/kW dla kotła pow. 20 kW wyznaczonej w ocenie energetycznej.