DO POBRANIA

Dokumenty wymagane do zgłoszenia demontażu pokrycia dachowego (azbestowego)


 

Deklaracja przystąpienia do projektu.

Regulamin projektu.

Wniosek beneficjenta – Załącznik Nr 6.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością – Załącznik Nr 15.

Regulamin pomocy rzeczowej dla beneficjentów projektu.

 

Dodatkowo należy dołączyć :

– Kopię akty własności z numerem działki na której znajduje się budynek do demontażu pokrycia azbestowego.

 


Dokumenty wymagane do zgłoszenia usunięcia gruzu azbestowego


 

Deklaracja przystąpienia do projektu.

Regulamin projektu.

Wniosek beneficjenta – Załącznik Nr 6.

Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest  – Załącznik Nr 14.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością – Załącznik Nr 15.