FOLIE ROLNICZE

W związku z planowanym pozyskaniem przez Gminę Łużna środków na dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy Łużna wypełnionych informacji (wraz z oświadczeniem) dotyczących w/w odpadów, które będą znajdować się w Państwa gospodarstwach do końca września 2023 r.

W przypadku pozyskania dofinansowania odbiór odpadów odbywał się będzie w PSZOK w Woli Łużańskiej, w związku z czym odpady należy dostarczyć we własnym zakresie w wyznaczonym terminie, który zostanie podany na stronie internetowej Gminy Łużna.

Druk informacji wraz z oświadczeniem do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Łużna pok. 7.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łużna do 31 stycznia 2023 r.

Załączniki:

– informacja

– oświadczenie


Do pobrania:

Informacja folie rolnicze

Pomoc de minimis