CHÓR “CANTABILE”

Historia łużańskiego chóru sięga lat przedwojennych. Założycielem zespołu chóralnego był entuzjasta oraz prekursor ruchu kulturalnego na wsi Władysław Leśkiewicz. Wkrótce dyrygentem chóru został niezwykle uzdolniony miejscowy organista Jan Tomasik, który stworzył i przygotował czterogłosowy chór mieszany oraz równolegle działający czterogłosowy chór męski. Próby prowadzono przy akompaniamencie nowo zakupionej fisharmonii. Pierwsze występy chóru mieszanego odbyły się w 1912 roku. W swoim repertuarze zespół posiadał pieśni kościelne i świeckie. Z biegiem czasu zmieniali się kierownicy, dyrygenci, a także członkowie zespołu chóralnego. Kontynuowano wielopokoleniowe śpiewacze tradycje rodzinne,. Chór prowadzony był najpierw przez nauczyciela Michała Skoczka, a nieco później przez doświadczonego chórzystę Władysława Niemaszyka. Naborem chórzystów zajmowali się Stanisław Tomasik i Mieczysław Stępień.

Działalność chóru na przestrzeni lat przerywana była m.in. z powodu prowadzonych działań wojennych podczas I i II wojny światowej. Pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego stulecia dyrygenturę objął na długie lata ówczesny organista parafialny Tadeusz Rząca. Chór pracował najpierw w składzie mieszanym, potem z jego składu wyodrębniła się sekcja męska. W tym czasie próby odbywały się w budynku „organistówki”, a później w szkole podstawowej. Od 1964 roku oddano do użytku nowy budynek Wiejskiego Domu Kultury, gdzie chórzyści znaleźli doskonałe warunki do kontynuowania swojej działalności.. Nadążając za nowymi trendami w obrzędowości kościelnej Tadeusz Rząca wprowadził od 1963 roku śpiew solowy i dwugłos. Rozpoczęło się wspólne śpiewanie zespołu dziecięcego i chóru męskiego. W późniejszych latach opracowano w tym składzie 35 kolęd, które wykonywano wspólnie z orkiestrą.

Obecnie wymienione wyżej działania z powodzeniem kontynuuje czterogłosowy chór mieszany o nazwie Cantabile prowadzony od 2001 roku przez Jana Wypasa.

Chór na ma swoim koncie spektakularne prezentacje na terenie Łużnej i okolicznych miejscowości na terenie województwa małopolskiego. Bierze udział w przeglądach chórów, uroczystościach religijnych oraz świeckich. W swoim repertuarze posiada pieśni kościelne, okolicznościowe, a także utwory z zakresu muzyk klasycznej. Ciągle rozwija, i doskonali swój warsztat artystyczny, poszerza repertuar pozyskując tym samym nowych członków oraz liczne rzesze sympatyków