„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA MSZANKA (GMINA ŁUŻNA) ETAP II – CZĘŚĆ I”

 


Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8 705,6 mb oraz jednej sieciowej pompowni ścieków.

a) Rurociągi grawitacyjne:

PVC i PE o średnicy 160 mm – 1421,6 mb;

PVC i PE o średnicy 200 mm – 4677,7 mb;

PVC i PE o średnicy 250 mm – 2446,5 mb;

b) Rurociągi tłoczne/ciśnieniowe:

PE o średnicy 90 mm – 159,8 mb;

c) sieciowa pompownia ścieków sanitarnych o średnicy 1500 mm (wraz z monitoringiem, zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i dojazdem) – 1kpl.

d) studnie kanalizacyjne fi 1000 mm- 230 szt.

e) studnie kanalizacyjne fi 400 mm- 68 szt.

 

Wartość robót budowlanych wynosi 2 895 816,52 zł brutto.

Kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi:  1 100 000 zł

 

Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z Umową nr ZP.271.5.2018 z dn. 04.10.2018 roku jest: PIOTR POTOK Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego “POTOK”.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Umową Nr ZP.271.6.2018 z dn. 01.10.2018 roku jest P. Janusz Kostecki prowadzący działalność pod firmą: Janusz Kostecki Pracownia Projektowa „KAN EKO”.

Procedura odbiorowa rozpoczęła się w dniu 29.04.2019 roku. Odbioru dokonano dnia 24.06.2019 roku.

 

Zgodnie z założeniami pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Krakowie do niniejszej kanalizacji sanitarnej planowane jest podłączenie 48 budynków.