Bez kategorii

LVII SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 28 PAŹDZIERNIK 2022 – TRANSMISJA ONLINE

 


 

 

 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego.
 10. Informacja o oświadczeniach majątkowych
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.