ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŁUŻNA

XXVI Sesja Rady Gminy Łużna, która odbyła się 29 czerwca 2020 roku przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Był to czas podsumowań, podziękowań, ale przede wszystkim oceny pracy Wójta, a co za tym idzie jego współpracowników i osób odpowiedzialnych na co dzień za sprawne, efektywne i owocujące w liczne inwestycje i projekty funkcjonowanie całej Gminy. Obrady zakończyły się jednogłośnym otrzymaniem przez Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsę zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Czytaj więcej: https://www.luzna.pl/pl/212/1945/wojt-gminy-z-luzna-z-absolutorium-i-wotum-zaufania.html